Inicjatywa Młodych Planistów

Cykliczne przedsiewziecie skierowane do mlodych pracowników departamentów oraz biur planowania regionalnego i przestrzennego z poszczególnych województw, majace na celu zintegrowanie mlodej kadry planistów regionalnych, nawiazanie wspólpracy miedzyregionalnej oraz wymiane doswiadczen.

Piewsze spotkanie w ramach Inicjatywy Młodych Planistów

Pierwsze spotkanie odbyło się 20-21.09.2007 r. w Białobrzegach z inicjatywy i pod patronatem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (MBPR). Wzięli w niej udział przedstawiciele 13 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Uczestnicy zaprezentowali kolejno w trzech sesjach: stan prac nad aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego województw, zaawansowanie prac i problemy ze sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych oraz udział i doświadczenie młodych pracowników Biur i departamentów we współpracy zagranicznej.